Arrangementer

 

Krajbjerg 5. jan. 2018

 

 

Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 18:30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens/bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Fremlæggelse af ajourført medlemsliste

5. Fastsættelse af kontigent for kommende år, samt forfaldstid af samme

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse, på valg er:

I. Søren Skov Villesen

II. Lotte Elmann Vilhelmsen

8. Valg af suppleanter, på valg er:

I. Else Rygaard

II. Käte Petersen

9. Valg af revisorer, på valg er:

I. Lillian Juul

II. Jasper von Linstow

10. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen byder huset på et traktement med ost og pølsebord.

Tilmelding til generalforsamling og spisning kan ske på

 

mail: krajbjerg.forsamlingshus@gmail.com

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen på

mail: krajbjerg.forsamlingshus@gmail.com

 

For at have stemmeret skal kontigent være betalt inden 1. februar 2018

 

Så er der igen GYMNASTIK ved Elin Jørgensen

 

Vi starter mandag den 08-01-18 kl. 16:30-17:30

Hvis du ønsker at deltage skal du være velkommen,

bare mød op i huset, eller ring og få en snak med Elin på tlf.86995590 eller 40137300

 

Prisen for forår 2018 er 350 kr.

 

 

 

Se billeder af forsamlingshuset

ude og inde

 

Se en oversigt over

arrangementer i forsamlingshuset

 

Lej forsamlingshuset

til din næste fest!